PRIVAATSUSTINGIMUSED

Kes me oleme

Meie veebisaidi aadress on http://summerdesign.ee. SummerDesign veebilehe isikuandmete vastutav töötleja on Meister Disain OÜ ( registrikood 12237345, info@summerdesign.ee ).

Isikuandmete töötlemine

SummerDesign kogub ja töötleb Kliendi järgnevaid isikuandmeid:

Kliendi ees- ning perekonnanimi

Kliendi e-posti aadress

Kliendi telefoninumber

Kliendi aadress

Kliendi ning SummerDesign vaheline infovahetus

 Isikuandmete töötlemise eesmärk

Kliendi kohta kogutavaid isikuandmeid töödeldakse üksnes Teenuse osutamise, Teenuse osutamise võimaldamise, ning Veebipoe kasutamise võimaldamise eesmärgil, muuhulgas järgnevalt nimetatud eesmärkidel:

Veebipoes esitatud tellimuse täitmiseks;

Veebipoe kliendi suhete haldamine ning kliendiga kommunikeerimine;

Müügi ja kliendibaasi analüütika koostamine ning uurimine;

Veebipoe kasutusmugavuse ja teenuste arendamine;

Veebipoe kasutusmugavuse arendamine tulenevalt küpsiste talletatud andmetest.


Millised on õigused enda andmetele


Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil. Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).
Vastuvõtjad, kellele isikuandmed edastatakse veebipoe klienditoele ostude ja ostuajaloo haldamiseks ja kliendiprobleemide lahendamiseks. Nimi, telefoninumber ja e-posti aadress edastatakse kliendi poolt valitud transporditeenuse pakkujale. Kui tegemist on kulleriga kohale toimetatava kaubaga, siis edastatakse lisaks kontaktandmetele ka kliendi aadress. Kui veebipoe raamatupidamine toimub teenusepakkuja poolt, siis edastatakse isikuandmed teenusepakkujale raamatupidamistoimingute tegemiseks. Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik veebipoe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.

Turvalisus ja andmete ligipääsAndmeid hoitakse Eesti serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidumajandus piirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on liitund andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga. Juurdepääs isikuandmetele on veebipoe töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada veebipoe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust. Veebipood rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.
Isikuandmete edastamine veebipoe volitatud töötlejatele (nt transporditeenuse pakkuja ja andmemajutus) toimub veebipoe ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejaid on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.


Isikuandmetega tutvumine ja parandamine

Isikuandmetega saab tutvuda ja teha parandusi klinditoe vahendusel.

Nõusoleku tagasivõtmine

Kui isikundmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel, siis on kliendil õigus nõusolek tagasi võtta teavitades sellest kliendituge e-posti teel.

Kui kaua me andmeid säilitame

Veebipoodi sisestatud isikuandmed säilitatakse kolm aastat Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni. Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat.

Kustutamine

Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust klienditoega e-posti teel. Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.

Ülekandmine


E-posti teel esitatud isikuandmete ülekandmise taotlusele vastatakse hiljemalt kuu aja jooksul.
Klienditugi tuvastab isikusamasuse ja teavitab isikuandmetest, mis kuuluvad ülekandmisele.

Vaidluste lahendamine


Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel (Tel. +372 ….. või e-post info@summerdesign.ee). Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).


Küpsiste kasutamine veebipoes

SummerDesign kasutab Veebilehe liikluse optimeerimiseks ning Klientide Veebilehe kasutuse analüüsimiseks küpsiseid. Kui Klient ei ole oma veebilehitsejat seadistanud viisil, et see keeldub kõigist või teatud liiki küpsistest, siis antakse küpsised välja kohe, kui Klient Veebipoodi külastab.

SummerDesign kasutab järgnevat liiki küpsiseid:

Google Analytics küpsiseid kasutatakse Kliendi käitumist analüüsides Veebilehe täiustamiseks. Need küpsised annavad SummerDesign’ile teavet Veebilehe Klientide arvu kohta, lehekülgede kohta, mida nad külastavad ning kogu Veebilehel veedetud aja kestuse kohta. Kogu küpsiste abil kogutud informatsioon liidetakse kokku teistelt Klientidelt saadud sarnase informatsiooniga ning on seetõttu anonüümne. SummerDesign ei tuvasta üksikuid kasutajaid.

Sessiooniküpsiseid kasutatakse Veebilehe funktsionaalsuse säilitamiseks. See võimaldab SummerDesign’il ühendada Kliendi tegevused veebilehitseja sessiooniga, mis algab ja lõpeb vastavalt siis, kui Klient oma veebilehitseja akna avab ja sulgeb. Sessiooniküpsis koosneb ajutisest informatsioonist ning kustutatakse siis, kui Klient oma veebilehitsejast lahkub.

Kliendi eelneval nõusolekul kasutab SummerDesign järgnevaid küpsiseid:

Kliendil on alati võimalus küpsiseid kontrollida oma veebilehitseja seadistuste kaudu. Kui Klient eelistab küpsiseid mitte saada, võib Klient seadistada veebilehitseja viisil, et see keeldub kõigist küpsistest või saadab küpsise väljaandmisel hoiatuse.